menu

ISABEL: TEETH MAGAZINE

A  M o d e r n  E r r o r 

Isabel for Teeth Magazine

Photography & Styling: Erika Bowes & Yuki Haze | Hair: Miho Emo 

 

Follow Isabel on Instagram: @isabelalsina_